Annika Pertman

ANNIKA PERTMAN (projektijuht) – Loodusel on meile nii palju pakkuda, tuleb vaid osata seda näha. Kui igapäevane kokkupuude loodusega on vähene, siis võib tähele panemata paljust põnevast mööda minna. Retkejuhina pean enda ülesandeks eelkõige tekitada huvi looduses leiduva vastu ja panna inimesi ise oma ümbrust märkama. Loodan, et suudan seeläbi teisi nakatada loodusearmastuse pisikuga. Olen lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse eriala ning oman magistrikraadi Eesti Maaülikooli loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal. Lisaks olen läbinud mitmeid loodushariduslikke ja -giidi täiendkoolitusi.