“Retk ökosüsteemides”

Retke jooksul tutvume erinevate ökosüsteemidega: salumets, põllumaa, raba (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju). 6. – 7. klass.

Õuesõppeprogrammis soovime, et õpilased saaksid rakendada varasemalt õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes ja kogemustes. Seda nii individuaalse kui ka meeskonnatööna.

Matkates läbi erinevate ökosüsteemide (salumets, põllumaa ja raba) teeme tutvust nendes oleva mullastiku ja mullaelustikuga (teeme kaeve) ning vaatleme metsa rindelisust. Tutvume neile ökosüsteemidele tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega. Räägime looduslikust mitmekesisusest, inimmõjust ja kaitsest.

Õuesõpperetke käigus soovime õpilastele pakkuda vahetu kogemuse saamist loodusest. Retkel kasutame erinevaid aktiivõppemeetodeid. Õpilastel tuleb teha nii individuaalset kui ka meeskonnatööd, tunnetada loodust, saada uusi kogemusi ja  tunda looduses viibimisest rõõmu. Olulisel kohal on looduse märkamine ja hoolimine, loodusehoiu ning –kaitse vajaduse rõhutamine. Pöörame tähelepanu looduse mitmekesisusele, keskkonnakaitsele ning inimmõjule looduskeskkonnas.

Retke kestvus: 3,5 – 4 h, mille sisse jääb ka 30 minutiline piknik.
Vanuserühm: 6. – 7. klass
Retke tasu:
150EUR < 25 õpilast (1 retkejuht)
300EUR 25< õpilast (2 retkejuhti)
Hinnas:
* 1-2 retkejuhti
* Programmi muudatuste tegemine vastavalt teie klassi eripärale
* Arvestame keelekümbluse ja erivajaduste klassidega

Retk toimub  Jalase matkarada, Raplamaa
Toimumisajad: septembermai-juuni

NB! Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad,  vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud).

Palun jälgige ilmateadet!

Kaasa palume võtta igal lapsel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).