Sündmused Harmi õpipaigas

Toimunud:
8. november  –  Mägimatk- kellele, kus, miks ja kuidas?08.november 2018kell 18.30
kell 18.30
TASUTA/
annetused Harmi Kooli heaks
Avatud väike snäkilaud – kaasa sularaha.

Külla tuleb endine Habaja elanik Indrek Tammemägi, kes juba aastaid tegeleb põneva hobiga, milleks on mägimatkamine. Indrek kogemuspagas ulatub Peruust Tiibeti ja Tansaaniast Gröönimaani. On vallutatud tippe, on tõdetud allajäämist, on palju mida kuulajatega jagada –  kogemusi, soovitusi, seiklusi ja loomulikult imeilusaid pilte. Oodatud on terve pere, lapsed saavad teises klassis vaadata samal ajal multikaid või mängida.

Registreerimine: harmiharidusselts@gmail.com, 56238801

45027846_2262771850609449_8856868342749724672_o

10. november –  Kose valla  Aasta isa pidulik kontsert
Kose valla “Aasta isa” tiitli üleandmine ning Kose Gümnaasiumi poistekoori kontsert.

 


17. november – Mõttetalgud: Kingitus uueks sajandiks – igasse külla oma kool!?

Päevakava:
11.30-12.00 – kogunemine, tervituskohv/tee;
12.00-12.30 sissejuhatavad ja tervitussõnavõtud;
12.30-14.30 koolide kogemus;
sirutus ja eine;
15:00-16:30 mõttetalgud;
16:30-17:00 kokkuvõtete tegemine

Talgute esimese osas tutvume erinevate väikeste külakoolide kogemustega:
– Unipiha Algkool – väga hästi arendatud (munitsipaal)külakool, millel hea koostöö pidajaga ja mida
pidevalt ei ähvarda sulgemine. 1.-4. klass, olenevalt aastast 15-20 õpilast, esitleb direktor Eha
Jakobson
– Metsküla Algkool – väga hästi arendatud (munitsipaal)külakool, mida on pidevalt ähvardanud
sulgemine, 6 klassi, olenevalt aastast 15-20 õpilast, esitleb direktor Pille Kaisel.
– Karula liginullruutmeetrikool – lapsevanemad, kes olid kohaliku külakooli arendamisse palju
vabatahtlikku tööd panustanud, kaotasid koolipidaja vastu usalduse ning võtsid oma lapsed 2016. a
sügisel koduõppele. Paaril päeval nädalas kogunevad lapsed ühte suuremasse tallu, kus neid
õpetavad palgalised õpetajad. Ülejäänud päevadel õpetab iga pere oma lapsi kodus. 1.-9. klass,
õpilaste arv 9. Esitleb Mats Meriste, ruutmeetrivaba kooli lapsevanem ja taluperemees.
– Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus – kuidas suur erakool peab õpipaika külakoolina,
seal käivad individuaalõpet vajavad lapsed linnast ja kohalikud lapsed. Koolil on ka oma hobused.
Asutatud 2005, tegutseb heatagevuslikel alustel. 1.-9. klass, õpilaste arv ca 30. Esitleb Priit
Saareleht
– Harmi õpipaik – Kose Gümnaasiumi õpipaik – miks ja kuidas ühest väikesest 6. klassilisest
maakoolist sai suure munitsipaalgümnaasiumi õpipaik ja mida see endaga kaasa tõi ja toob. Alates
2017/18 õa-st 1.-4. klassi, 16 õpilast. Lapsevanemad ja õpetajad on kooli toetuseks asutanud Harmi
Haridusseltsi. Esitleb Elo Liina Kaivo, Harmi kooli lapsevanem ja vilistlane, Harmi Haridusseltsi liige.

Rohkem infot SIIT!