MTÜ Loodusmaa on 2023 aastal arenguhüppes!

Meie vahva tiim sai projektile “MTÜ Loodusmaa arenguhüpe” Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) arenguhüppe ettevalmistavas voorus (aprill-juuli 2023) 4000 eurose toetuse.

Eesmärk on koostada MTÜ tegevuse, sihtrühma ning pakutavate teenuste laiendamiseks tegevuskava kaasates selleks ühingu liikmed, töötajad ja vabatahtlikud.

Eelvooru raames soovime luua aasta tegevuskava MTÜ uute arengusuundade elluviimiseks teenuste arendamisel täiskasvanute suunal ja konkreetsemalt juba luua ning piloteerida uue teenusena vähemalt üht organisatsioonide meeskondadele suunatud vaimset tervist turgutava programmi looduses. Piloodi õnnestumiseks on arendusse kaasatud vaimse tervise ekspert Mari Lipp ning arenguekspert Lilanne Teder.

Projektijuht on Kadri Männisalu (56827771)