ÕUESÕPE

Loodus + meeled + aktiivõppemängud + juhused + uued teadmised= kvaliteetne mitteformaalne haridus

Koostöös saavutame toreda ja hariva päeva õues, mis on kasulik nii kehale kui vaimule. Oma retkel tutvustame külastatavat maastikku, tutvume kohale iseloomuliku taime- ja loomariigiga, õpime või kinnitame õpitut mängudega, integreerime loodusõppesse nii eesti keelt, matemaatikat, kehalist kasvatust, muusikat kui ka ajalugu. Programmi lõpliku viimistluse teeme vastavalt teie klassi soovidele ja vajadustele.

Õuesõppeprogrammid Harjumaal:

Õuesõpe Harmi mõisa pargis ja Loodusmaa õppeklassides

Õuesõpe Paunküla Maastikukaitsealal:

Õuesõpe Saula Siniallikatel:

Õuesõpe Saku Terviserajal (alates 1. sept 2018):

Õuesõpe Pirita Metsas (alates 1. sept 2018):

Õuesõppeprogrammid Raplamaal (alates 1. sept 2018):

Õuesõpe Mukri rabas:

Õuesõpe Jalase loodusrada:

Õuesõpe Pakamägi, Raikülas:

Õuesõppeprogrammid Järvamaal (alates 1. sept 2018):

Õuesõpe Väätsa raba matkarada:

 

“Elu rabas”

Päeva lõpuks õpilane teab kuidas raba on tekkinud, miks nad on vajalikud ja millised taimed ning loomad rabale iseloomulikud on. 1.- 6. klass 

“Jääaeg”

Paunküla maastikukaitsealal on hästi näha jääaja tekkelisi pinnavorme- oose ning jääaegadest maha jäänud taimekooslusi- rabasid. Programm toetab pinnavormide õpet, Eesti ja Euroopa jääaja järgse looduse arenguloo õpet ja ajalugu. 5. – 9. klass

“Elu jões”

Astume jõe kaldale, et uurida ning arutada, kes elab jões, kes jõe kaldal ning kellele üldse on jõge vaja. 1. – 6. klass

“Elu pargis”

Harmi Mõisal on väike armas park, kust voolab läbi Kuivajõgi. Vanad puud, noored puud, vana kooliaed, põõsastik jõe kaldal- see kõik moodustab mitmekesise looduskeskkonna, milles tasub mütata.

“Salasilmad võlumetsas”

Iga laps saaks metsaga sõbraks! Retk on täis salapära, avastamisrõõmu ning muinasjuttu. Tutvutakse pühade looduskaitsealuste Saula siniallikatega. 5. – 7. aastased

“Lilleke rohus”

Õuesõppeprogramm „Lilleke rohus“ Matkame vanale niidule, kus käsitleme 7. – 9. klassidega kõike olulist, mis on seotud taimedega aga seda kaasahaaravalt ja põnevalt.

“Metsa elu”

Mets ei ole pelgalt taimede kasvukoht ning loomade ja lindude elupaik. Ka mets ise elab – metsal on oma eluring. 3. – 6. klass

“Retk ökosüsteemides”

Retke jooksul tutvume erinevate ökosüsteemidega: salumets, põllumaa, raba (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju). 6. – 7. klass.

“Metsik talv”

Saame osa talvisest loodusest: tunnetame talve kõigi meeltega; otsime metsaelanike tegevusjälgi; uurime, kuidas metsarahvas on talvega kohastunud; 1. – 6. klassid