ÕUESÕPE

Loodus + meeled + aktiivõppemängud + juhused + uued teadmised= kvaliteetne mitteformaalne haridus

Koostöös saavutame toreda ja hariva päeva õues, mis on kasulik nii kehale kui vaimule. Oma retkel tutvustame külastatavat maastikku, tutvume kohale iseloomuliku taime- ja loomariigiga, õpime või kinnitame õpitut mängudega, integreerime loodusõppesse nii eesti keelt, matemaatikat, kehalist kasvatust, muusikat kui ka ajalugu. Programmi lõpliku viimistluse teeme vastavalt teie klassi soovidele ja vajadustele.

Meie programmid on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteeti hindava ekspertide grupi.

Õuesõppeprogrammid Harjumaal:

Õuesõpe Harmi mõisa pargis ja Loodusmaa õppeklassides, Kose vald

Õuesõpe Paunküla Maastikukaitsealal, Kose vald:

Õuesõpe Saula Siniallikatel, Kose vald:

Õuesõpe Saku Terviserajal :

Õuesõpe Pirita Metsas:

Õuesõppeprogrammid Raplamaal:

Õuesõpe Mukri rabas:

Õuesõpe Jalase loodusrada:

Õuesõpe Pakamägi, Raikülas:

Õuesõppeprogrammid Järvamaal:

Õuesõpe Väätsa raba matkarada:

“Elu rabas”

Päeva lõpuks õpilane teab kuidas raba on tekkinud, miks nad on vajalikud ja millised taimed ning loomad rabale iseloomulikud on.1.- 6. klass 

“Jääaeg”

Paunküla maastikukaitsealal on hästi näha jääaja tekkelisi pinnavorme- oose ning jääaegadest maha jäänud taimekooslusi- rabasid. Programm toetab pinnavormide õpet, Eesti ja Euroopa jääaja järgse looduse arenguloo õpet ja ajalugu.5. – 9. klass

“Elu jões”

Astume jõe kaldale, et uurida ning arutada, kes elab jões, kes jõe kaldal ning kellele üldse on jõge vaja. 1. – 6. klass

“Elu pargis”

Harmi Mõisal on väike armas park, kust voolab läbi Kuivajõgi. Vanad puud, noored puud, vana kooliaed, põõsastik jõe kaldal- see kõik moodustab mitmekesise looduskeskkonna, milles tasub mütata.

“Salasilmad võlumetsas”

Iga laps saaks metsaga sõbraks! Retk on täis salapära, avastamisrõõmu ning muinasjuttu. Tutvutakse pühade looduskaitsealuste Saula siniallikatega.5. – 7. aastased

“Lilleke rohus”

Õuesõppeprogramm „Lilleke rohus“ Matkame vanale niidule, kus käsitleme 7. – 9. klassidega kõike olulist, mis on seotud taimedega aga seda kaasahaaravalt ja põnevalt.

“Elurikkus metsas”

Mets ei ole pelgalt taimede kasvukoht ning loomade ja lindude elupaik. Ka mets ise elab – metsal on oma eluring. 3. – 6. klass

“Retk ökosüsteemides”

Retke jooksul tutvume erinevate ökosüsteemidega: salumets, põllumaa, raba (mullastik, elustik, aineringed, inimmõju). 6. – 7. klass.

“Metsik talv”

Saame osa talvisest loodusest: tunnetame talve kõigi meeltega; otsime metsaelanike tegevusjälgi; uurime, kuidas metsarahvas on talvega kohastunud; 1. – 6. klassid