Triin Tamme

TRIIN TAMME (retkejuht) – Loodusega kooskõlas elamine on minu jaoks igapäevane harjumus. Mida rohkem looduses viibid, seda enam õpid märkama selle ilu ning hoomama looduskeskkonna tähtsust ja haavatavust. Seoses aktiivse linnastumisega paljud inimesed ning eriti lapsed enam loodusega väga tihedalt kokku ei puutu ning see on muutunud nende jaoks võõraks. Minu eesmärgiks on näidata lastele, et looduse mitmekesisus on kõikjal meie ümber ning muuta neile looduses viibimine positiivseks ja vahvaks elamuseks. Õpin Tallinna Ülikooli loodusteaduste Instituudis; olen täiendanud oma teadmisi ja oskusi erinevatel loodus- ning õuesõppealastel koolitustel nii Eestis kui Rootsis. Õpilasgruppe olen juhendanud nii RMK-s, Tallinna Nõmme loodusmajas, Muraste looduskoolis kui Pärnu loodus- ja tehnikamajas.