Aela järv ja Emalaugas

Vaikiv järv, müstiline Emalaugas ja metsik Eestimaa, vürtsitatuna lugudega loodusest, legendidest ja eestlusest.

Kestvus:                         1,5 -2 h kohal
Hind:                              130 eurot
Grupi suurus:                15 inimest
Inglise või eesti keelne

Loodusretk viib salapaika Kose valla lõunanurgas – Aela rabasse. Retk viib läbi mitme erineva metsatüübi, mille jooksul räägime loodusest, rahvakultuurist, eestlusest ja meie uhkusest nii maa kui looduse üle. Jalutame läbi küpse metsa, raba kuni rabajärveni, teeme ringi ümber järve, joome teed ning naudime tsivilisatsiooni kaugust vaikuses.

Sobilik paus keset kiiret tööpäeva või nädalavahetuse erksaks alguseks!