KOOLITUSED

MTÜ Loodusmaa aktiivsed retke- ja loodusringi juhid pakuvad mitmeid sisukaid ja praktilisi koolitusi.

Õpitu kordamine ja kinnistamine läbi aktiivõppemängude loodushariduses

  • Sihtrühm: keskkonnaharidust lõimiv üldhariduskooli õpetaja, loodusainete õpetaja ja retkejuhid
  • Grupi suurus: <25
  • Kestvus: 2-2,5h
  • Läbiviija: Kadri Männisalu, MTÜ Loodusmaa retkejuht, üldhariduskooli loodusainete õpetaja, Noored Kooli vilistlane.
  • Eesmärk: osaleja kasutab kuni 7 uut aktiivõppemängu oma igapäevatöös
  • Hind: 250EUR

Me tunneme ja hoolime oma sõpradest ning selleks, et hoolida loodusest õpib laps ka koolis loodust tundma. Et mõista looduses toimuvaid protsesse, õpitakse uusi liike, fakte, seoseid, loodusnähtusi ning -seadusi. Selleks, et sõprus saaks loodud püsivalt on mõistlik kohati tehniline või abstraktne uus teadmine mängida läbi ning kinnistada. Koolitusel juhendaja tutvustab kuni 7 erinevat aktiivõppemängu- ja tegevust, millega on kaasatud kõik õppijad ning tänu millele muutub liigiõpe ja faktiõpe õpilasele põnevaks ja nauditavaks. Aktiivõppemängud on sobilikud nii klassiruumi, koolihoovi kui ka metsa.

Antud koolituse väljatöötamist on toetanud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond läbi “Kogukond loodusesse” projekti.

Tagasiside koolitustelt:

“Avastades meeli – vahvad mängud, mis ise läbitehtuna jäid meelde ja juba tean, mida homme lastega teen lasteaias! Aitäh!”
“Praktilised oskused looduses – väga vajalik ja ahaa efekt oli vee filtreerimine ja lõkke süütamine patarei ja villaga, kompassi käsitlemine!”
“Elu rabas – väga korrektne ja praktiline. Toredad mängud. Väga tark koolitaja. Ilusad vaated.”
“Salasilmad võlumetsas – meeldis just sidumine muinasjutuga ja salapärase märkama õppimine looduses. Köiega mäelt laskumine on väga hea mõte, teistmoodi kogemus.”
“Jääaeg – suurepärane programm pinnamoe praktiliseks tundmaõppimiseks”