“Elu rabas”

Päeva lõpuks õpilane teab kuidas raba on tekkinud, miks nad on vajalikud ja millised taimed ning loomad rabale iseloomulikud on.
1.- 6. klass 

Õpperetke käigus võetakse läbi järgmised alateemad: rabade kujunemine ja areng, erinevus metsa elukooslusega, turba koostis ja ajaloolised leiud, turba kui maavara kasutamine ja sellega kaasnevad ohud loodusele, rabaspetsiifiline taimestik ja loomastik.

Oma retke käigus kasutame peale arutelude ka mängulist õuesõpet. Võimalik on retke jooksul täita töölehte, teha grupitöid või lihtsalt tunda looduses viibimisest rõõmu. Õuesõppepäeva fookuse ehk milliseid oskusi õpetaja soovib õpilastes arendada, kooskõlastame enne retke toimumist.

2,5 – 3,5 tunni sisse jääb ka 30 minutiline piknik.

Vanuserühm:
1.- 6. klassid Paunküla Maastikukaitsealal Harjumaal,
3. – 6. klassid Mukri raba, Raplamaal
1. – 6. klassid Väätsa raba, Järvamaal

Retke tasu:
150EUR < 25 õpilast (1 retkejuht)
300EUR 25< õpilast (2 retkejuhti)
Hinnas:
* 1-2 retkejuhti
* Programmi muudatuste tegemine vasavalt teie klassi eripärale
* Arvestame keelekümbluse ja erivajaduste klassidega

Retk toimub:
Paunküla matkarada
(Tallinn-Tartu mnt 49 km),
Mukri raba, Raplamaa
Väätsa raba, Järvamaa
Toimumisajad: märts-mai, september-november

NB! Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad,  vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud).

Palun jälgige ilmateadet!

Kaasa palume võtta igal lapsel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).

.