“Lilleke rohus”

Õuesõppeprogramm „Lilleke rohus“

Matkame vanale niidule, kus käsitleme 7. – 9. klassidega kõike olulist, mis on seotud taimedega aga seda kaasahaaravalt ja põnevalt.

Loodusrada viib retkelised vanale niidule, kus läbi aktiivõppemeetodite käsitleme järgmiseid teemasid: taimede olulisus ja seosed teiste organismi rühmadega, erinevad taimerühmad, taimede eripära võrreldes teiste organismide rühmadega, taimede tundmise vajadus sõltuvalt elukutsetest, erinevad paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviisid, fotosüntees ja selle osa nii taimedes, loomades kui seentes.

Oma retke käigus kasutame peale arutelude ka palju aktiivõppemeetodeid- teeme grupitööd, võrdleme, mängime ja samas naudime puhast õhku hea lille lõhnaga. Õuesõppepäeva fookuse ehk milliseid oskusi õpetaja soovib õpilastes arendada, kooskõlastame enne retke toimumist. Retke sisu ja tegevuskava võib muutuda vastavalt ilmale ja õpetaja soovidele.

3,5-4 tunni sisse jääb ka 30 minutiline piknik.

 

Vanuserühm: 7. – 10. klass
Retke tasu:
150EUR < 25 õpilast (1 retkejuht)
300EUR 25< õpilast (2 retkejuhti)
Hinnas:
* 1-2 retkejuhti
* Programmi muudatuste tegemine vastavalt teie klassi eripärale
* Arvestame keelekümbluse ja erivajaduste klassidega

Retk toimub Jalase Loodusrada, Raplamaa
Toimumisajad: september, mai-juuni

NB! Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad,  vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud).

Palun jälgige ilmateadet!

Kaasa palume võtta igal lapsel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).